Audyt faktur

Energetyczne Rozwiązania dla Twojego Biznesu

Co możemy dla ciebie zrobić?

Bezpłatny audyt faktur

Audyt faktur za energię to szczegółowy proces analizy, którego celem jest zrozumienie kosztów związanych z zużyciem energii, jak również identyfikacja i eliminacja wszelkich nieprawidłowości w rozliczeniach. Audyt faktur za energię przeprowadzony przez fachową firmę może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Poza identyfikacją nieprawidłowości oraz osiągnięciem oszczędności, audyt pozwala na lepsze zrozumienie własnego profilu energetycznego i przygotowanie się do przyszłych zmian rynkowych czy prawnych.

mężczyzna siedzący przy biurku
Etapy audytu energetycznego

Pierwszym etapem audytu faktur za energię jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zużycia energii oraz pozyskanie kopii faktur wystawionych przez dostawców energii. Następnie przeprowadzana jest szczegółowa analiza faktur za energię, weryfikacja rzetelności danych oraz kontrola pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. W trakcie tego etapu audytorzy zwracają uwagę na wszelkie błędy, nieprawidłowości, a także na możliwość renegocjacji umów z dostawcami energii. Audyt obejmuje również identyfikację działań podejmowanych w celu optymalizacji zużycia energii. Podczas analizy faktur audytorzy poszukują wszelkich nieprawidłowości, takich jak błędy w naliczaniu opłat, nieuwzględnienie ulg czy rabatów. Eksperci mają za zadanie wskazać ich źródła oraz przedstawić odpowiednie rozwiązania zapobiegające ich powstawaniu w przyszłości oraz pomóc dobrać prawidłową taryfę i moc. Po przeprowadzeniu wszystkich analiz audytorzy sporządzają raport zawierający wyniki badania oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji kosztów energii.

Jesteśmy zespołem pracującym z pasją stawiającym na niezawodność i sprawdzonych partnerów.

604 506 030

janusz@mjenergia.pl

Copyright© 2024 MJ energia Wszystkie prawa zastrzeżone. Zasilane przez MoxCreative.