Kompensacja mocy biernej – Kraków


W dzisiejszych czasach, kiedy rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, a ekologia i dbałość o środowisko stają się coraz ważniejsze, należy dążyć do efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów energetycznych. Jednym z obszarów, który zyskuje na znaczeniu w kontekście efektywności energetycznej, jest kompensacja mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej polega na redukowaniu mocy biernej w systemach elektroenergetycznych za pomocą odpowiednich urządzeń. Ma to na celu zwiększenie efektywności energetycznej instalacji, ograniczenie strat energii oraz obniżenie kosztów eksploatacji sieci. W praktyce oznacza to m.in. ograniczenie przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów sieci, optymalizację zakupu energii elektrycznej czy poprawę jakości energii dostarczanej do odbiorców końcowych.

Jak przebiega kompensacja mocy biernej?

Kompensację mocy biernej można realizować na różne sposoby, w zależności od potrzeb danego systemu elektroenergetycznego. Dwa podstawowe rodzaje kompensacji to kompensacja lokalna i globalna. Kompensacja lokalna polega na zastosowaniu urządzeń kompensacyjnych bezpośrednio przy odbiornikach mocy biernej. Pozwala to na skuteczne ograniczenie przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów sieci oraz na optymalizację wykorzystania energii przez konkretne odbiorniki. Kompensacja globalna, z kolei, odnosi się do zastosowania urządzeń kompensacyjnych na poziomie całego systemu elektroenergetycznego. W praktyce może to oznaczać np. instalowanie baterii kondensatorów w stacjach rozdzielczych, które pozwolą na poprawę jakości energii dostarczanej do odbiorców końcowych.

Moc bierna – nie jest to moc użyteczna, a związana jest z wytworzeniem określonych warunków fizycznych na przykład z wytwarzaniem pól magnetycznych. Jednostką mocy biernej jest var. Chcesz wiedzieć więcej o jej kompensacji? Odpowiemy na wszystkie pytania!

Kompensacja mocy biernej jest to zastosowanie takich urządzeń, które zmniejszą emitowanie mocy biernej. Z nami zaoszczędzisz energię i pieniądze!

pixel
pixel
Facebook image
ładowanie facebooka
604 506 030